Přeskočit navigaci.

LED žárovky pro průmyslové použití

Charakteristika ledžárovek

  • wolframové vlákno je nahrazeno vysocesvítivou světlo vyzařující LED diodou
  • vysoce kvalitní vysoce svítivé LED s garantovanou životností
  • standardní žárovky lze přímo nahradit - shodné rozměry, polarita není důležitá
  • napěťová řada 6V, 12V, 48V, 110V, 115V, 230V AC, DC (ostatní napětí zakázkově)
  • proud 10 - 20mA (pro ledžárovku s jednou LED)
  • spotřeba je oproti klasické žárovce 10x nižší při stejném světelném výkonu (platí pro příkony do 10W klasické žárovky)
  • životnost cca 100 000 provozních hodin (tzn. 20 až 100x vyšší než klasická žárovka)
  • vyzařované barvy jsou díky úzké spektrální šířce pravdivé
  • bílé svítící ledžárovky nesvítí nažloutle jako klasické žárovky
  • ztrátové teplo je sníženo na minimum


Popis, aplikace a provedení

Konstrukce ledžárovek rozměrově i designově vychází z odpovídajících známých klasických žárovek. Uvnitř patice se nachází prostorově uspořádané SMD součástky zajišťující provozní podmínky diody LED a její ochranu proti napěťovým špičkám a statické elektřině. Ledžárovka je u většiny typů kryta polykarbonátovou čočkou, která upravuje vyzařovací charakteristiku a chrání LED.

Ledžárovky, stejně jako žárovky, pracují při střídavém i stejnosměrném napětí, tzn. polarita není důležitá. Použití nachází zejména v optických signalizačních prvcích, indikačních svítidlech (kontrolkách) osazených dosud klasickými žárovkami, např.: řady T6, T10. Díky LED získáme řadu výhod, především nesrovnatelně vyšší životnost a celkově pak nižší provozní náklady (odpadá častá výměna žárovek). Dochází ke snížení tepelné zátěže svítidla a celého zařízení, k reálnému podání barev díky téměř monochromatickému záření LED diod.

Vyrábíme tyto barvy svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá.

typy

Rozměrové náčrtky ledžárovek.


Označování ledžárovek

LA - patice MG 5,6 LT5 - telefonní T5,5x30 LE - patice E10
LC - patice Ba 9s LB - patice Ba15d LF - patice E14
LW - celoskleněnka W2x4,6d LT6 - telefonní T6,8x40 LFN - patice E14
LX - celoskleněnka W2,1x9,5d LBN - patice Ba15d LE27- patice E27

Všechny typy jsou osazeny jednou LED, vyjma typů LBN, LFN a LDN, kde je možno osadit 1, 4 nebo 8 ks LED a typu LE27, kde je standardně osazeno 10 ks LED.

U typů LBN a LFN se čtyřmi LED je navíc možno při požadavku bočního svitu LED směrovat do strany.

Za označením typu následuje napětí a barva svitu: W - bílá, Y - žlutá, O - oranžová, R - červená, G - zelená, B - modrá.

Např.: LC 24V R, tzn. typ Ba9s - 24V, červená.

U typů LBN, LFN a LDN je nutno uvést počet LED. 

Např.: LBN 24V R 4LED nebo LBN 24V R 4LED do strany.

Jiné typy vyrobíme dle předchozí dohody a technické specifikace.

Technické parametry ledžárovek

Jmenovité napětí (Un) 6, 12, 24, 48V (AC/DC) zakázkově i jiné
Jmenovitý proud (In) standardně 15mA
Max. proud trvale 20mA
Přetížení trvale max. 1,2 jmen. napětí
Přetížení krátkodobě max. 1,5 jmen. napětí
Svítívost (diody LED) 700 až 4000mcd dle barvy
Vyzařovací úhel min. 90 stupňů (u typů LW a LX pak 45 až 70)
Životnost 100 000 provozních hodin
Pracovní teplota (okolí) -30 až 60 stupňů Celsia
Skladovací teplota -40 až 80 stupňů Celsia


Katalog ke stažení

*) Povinné vyplnit