Přeskočit navigaci.

LED svítidla pro veřejné osvětlování

jass1


Jass

urbanuv1
Urban

Vlastnosti

 • špičkové LED Cree s velmi nízkou degradací (cca 20% za 70000 hodin)
 • vysoce kvalitní zdroje Mean Well
 • okamžitý start na maximální světelný výkon
 • neomezený počet zapnutí a vypnutí
 • neobsahují žádné rezavějící části
 • dvojitá ochrana proti přepětí
 • nevyzařují žádné ultrafialové ani infračervené záření
 • směrové světlo - svítí pouze tam, kam je vyžadováno
 • start s pomalým náběhem odebíraného proudu (soft start)
 • neobsahují nebezpečné látky (olovo, rtuť, polychlorované bifenyly, atd. )
 • nehlučný provoz
 • vývoj, výroba a servis v ČR
 • záruka 5 let

Popis

LED svítidla pro veřejné osvětlení jsou výsledkem našeho vlastního vývoje a jejich konstrukce spojuje řešení nejvyšší technické úrovně. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku s povrchovou úpravou šedou práškovou barvou, spojovací materiál je výhradně z nerezavějící oceli (ČSN 17240), LED jsou chráněny krycím bezpečnostním sklem, což je společně zárukou stálosti a vysoké materiálové životnosti.

 Zdrojem světla jsou špičkové LED firmy Cree s vysokou účinností, jejichž světelný tok je směrován do požadovaného úhlu speciální optikou. Jejich napájení zajišťuje kvalitní a osvědčený proudový zdroj firmy Mean Well, vestavěný uvnitř svítidla, doplněný o přepěťovou ochranu a také obvod pro omezení nárazového proudu při zapínání. Toto řešení zaručuje jednoduchost zapojení do elektrické soustavy bez dodatečných úprav. Z vnější strany svítidla je dostupná pojistka, která jej případě poruchy odpojí od napájení. Vnitřní prostor svítidla je vyplněn speciálním inertním dvousložkovým silikonem pro zamezení kondenzace vodních par, usazování případného prachu, atd. Tato výplň je nezbytná pro zvýšení životnosti a spolehlivosti svítidla.

Pro instalaci slouží dvojitá příruba o standardizovaném průměru 60mm a dva středící šrouby z čelní strany.

Výběr ledsvítidla

Ledsvítidla lze volit s ohledem na několik kritérií. Tím základním je celkový světelný tok, tedy hodnota v lumenech, kterou lze srovnat např. s ekvivalentními svítidly klasické konstrukce (rtuťové a sodíkové výbojky, atd.). Neméně důležitým je vyzařovací charakteristika, která je společně s předchozím světelným tokem popsána v souborech Eulumdat. Tyto soubory tedy komplexně popisují světelně optické charakteristiky svítidla a jsou ke každému typu dostupné v sekci "ke stažení". Důležitou je rovněž volba teploty chromatičnosti (odstínu bílé). Teplá bílá (cca 3000K) je vhodná pro použití v parcích a klidových zónách, neutrální bílá (cca 4000K) pro obytné zóny (z pohledu ČSN EN 13201 zpravidla např. S3, S4, S5, ...) i průjezdové komunikace (např. ME5, ME4b, ME3c ...) a nakonec studená bílá (5500K a více) pro přechody pro chodce (odlišení od okolí), sportoviště, cyklostezky, či osvětlení pracovních prostorů. 

Životnost LED svítidel

Svítidla jsou navržena tak, aby jejich životnost dosahovala patnáct roků, což znamená aby konstantní světelný výkon a spolehlivost byly zaručeny v maximálním možném rozsahu současného poznání v této oblasti. Limitujícími faktory (ledsvítidel obecně) jsou zejména - kvalita LED a napájecího zdroje, provozní teplota a krátkodobá přepětí v síti (způsobená například indukovaným napětím při bouřce). Při průměrné provozní teplotě LED (Cree MK-R) okolo 40°C je jejich životnost cca 70000 provozních hodin (pro pokles svítivosti cca 20%), což je při standardním provozu veřejného osvětlení (11hod./den) více než 17 roků ! Obdobnou životnost jako samotná LED má teoreticky i napájecí zdroj. Součástky v něm použité (zejména kondenzátory) však podléhají degradaci a to opět v závislosti především na jejich provozní teplotě. Při průměrné teplotě kondenzátorů 30°C lze odhadovat délku jejich života (typ Rubycon YXF) na více než 100000 provozních hodin.

Měření ledsvítidel

Při vývoji a samozřejmě i výrobě provádíme měření všech elektrických a optických veličin. Spolupracujeme s VUT FEKT v Brně, kde ověřujeme především optické charakteristiky. 

Nejkritičtějším, z hlediska životnosti ledsvítidel je, také jejich odolnost vůči přepěťovým špičkám - namáhání vstupních součástek krátkodobým přepětím, zejména při bouřkách. Tomuto jsme věnovali mimořádnou pozornost a výsledkem je dvojitá ochrana osazená vysoce kvalitními komponenty, schopná opakovaně absorbovat vstupní energii mnoha set Jouleů při proudech více než 10000A (8/20us). 

Zvýšenou pozornost věnujeme termálnímu managementu a jako příklad jsou v následujícím grafu naměřené teploty uvnitř svítidla Vega MKR 60 Street v období relativně teplé noci. Průměrná noční teplota v ČR je přitom kolem 0°C a průměrná teplota LED ve svítidle je pak okolo 30°C.

graf002

Předpisy pro veřejné osvětlení

Pro technické normy (nejen ve veřejném osvětlení) platí, že nejsou obecně závazné. To znamená, že mají spíše doporučující charakter. Právně závaznými se stanou, stanoví-li tak právní předpis. V případě veřejného osvětlení jde o následující dva předpisy.

Prvním je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. To v ustanovení § 45a nazvaném „Osvětlení venkovních pracovišť“ uvádí, že umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami, atd. V poznámce se odkazuje mimo jiné na normy ČSN EN 13201–1 až 4, tj. „Osvětlování pozemních komunikací“.

Druhým předpisem je vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, kde v ustanovení § 25 vyhlášky je uvedeno, že dálnice a silnice se vždy osvětlují v zastavěném území obcí. V podrobnostech se odkazuje na doporučené české technické normy uvedené v příloze. Jednou z nich je norma ČSN 36 0400 „Veřejné osvětlení“, která byla nahrazena normami ČSN EN 13201–1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací. Ovšem pro místní či účelové komunikace, které v obci zpravidla převažují, naopak tato povinnost stanovena není !

Veřejné osvětlení slouží k uspokojování potřeb občanů. Obecně vzato, ale právo každého na zabezpečení veřejného osvětlení bohužel garantováno není. Obce jsou tak povinny činit jen v případech stanovených zákonem a na ty jsme poukázali výše. Sankce by se uplatnili například v případě vypínání veřejného osvětlení v noci, nebo v případech, kdy by obec otálela s odstraněním závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace mající svůj původ ve veřejném osvětlení.

*) Povinné vyplnit